Kontrola komínu je povinná každý rok

Kontrolovat a čistit komín je u nás povinné už zhruba 3 roky. Stále je ještě spousta těch, kteří toto nařízení vlády ignorují. Těm, kdo zanedbají každoroční kontrolu komínového systému, přitom hrozí otrava nebezpečným plynem nebo dokonce i požár. 


Komín - jak často se musí čistit?

tabulka


Revize komínu

Nařízení č. 91//2012 Sb.  O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů  a spotřebičů paliv uvedené  v č. 34/2010 Sbírky zákonů na straně 1106 nabylo účinnosti dne  1.1.2011.

Revizní zpráva spalinové cesty musí mít jako přílohu technickou dokumentaci obsahující projektovou dokumentaci, popis stavby, spotřebiče, popis kouřovodu a komínu, dále pak název firmy jako zhotovitele, zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443, umístění identifikačního štítku, výpočet spalinové cesty, uzemnění konstrikce spalinové cesty, vyjádření k požární bezpečnosti, k bezpečnosti práce, info o  přívodu spalovacího vzduchu, info o nainstalování digestoří nebo o odsávacích el. ventilátorech a  dále o  tlakové zkoušce spalinové cesty.


Každá revizní zpráva musí být závěrem opatřena podpisem a razítkem odborně způsobilé osoby provádějící revizi.

Poradna 

  • Chcete komín k novostavbě nebo do starého domu?
  • Co je třeba vědět o frézování komínu?
  • Jak vybrat komín?

Zeptejte se profesionálů, napište nám:

Komíny Wegner